Википедия дефектация: Дефект — Вікіпедія

Содержание

Дефект — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Дефект (від лат. defectus) — вада, ґандж, псування, пошкодження, ненормальність, відхилення, патологія.

 1. Дефект — а) недолік; б) нездатність функціонувати внаслідок такого недоліку. Слід відрізняти від дефіциту і похідних від нього термінів, де мається на увазі недолік, нестача, недостаток, нехватка, чогось, а не дефект.
 2. Дефект — відхилення якості, форми або фактичних розмірів елементів та конструкцій від вимог нормативно-технічної чи проектної документації, яке виникає при проектуванні, виготовленні, транспортуванні та монтажі.
 3. Дефект — будь-яка невідповідність авіаційної техніки встановленим для неї вимогам.
 4. Дефект — відхилення від передбаченого технічними умовами якості готового металовиробу або напівпродукту, яке частково або повністю порушує сукупність властивостей виробів даного виду (хімічний склад, структура, суцільність і ін), якими визначається його споживча цінність.
 5. Дефект — порушення періодичного розташування (черговість, послідовність) часток (атомів, іонів, молекул) в кристалічній решітці металу або сплаву, що змінює їх фізичні та інші властивості.
 6. Дефект — невиконання заданої або очікуваної вимоги, яка стосується дорожнього транспортного засобу (його складової) або проведеного ремонту включно з вимогою безпеки.
 7. Дефект — різниця між заявленою кількістю ядерного матеріалу та дійсно наявним матеріалом. Для цілей перевірки МАГАТЕ розглядається три рівні дефектів:
  а) явний дефект характеризує предмет (облікову одиницю) або партію, що були максимально сфальсифіковані таким чином, що весь чи більшість заявленого матеріалу втрачені;
  б) частковий дефект характеризує предмет (облікову одиницю) чи партію, що були сфальсифіковані таким чином, що якась частина заявленої кількості матеріалу є в наявності;
  в) дефект відхилення характеризує предмет (облікову одиницю) чи партію, що були в незначній мірі сфальсифіковані таким чином, що тільки мала частина заявленої кількості матеріалу втрачена.
 8. Дефект — будь-яка невідповідність вимогам, установленим виробником та законодавством.
 9. Дефект — будь-яке порушення зору, яке є оптичним, в тому сенсі, що світлові промені спотворюються оптичною системою ока (кришталиком, рогівкою) до того, як досягають сітківки. Наприклад, астигматизм, далекозорість, короткозорість.
 • Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України. Державний комітет України по нагляду за охороною праці. Наказ N 32/288 від 27.11.97 Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж»
 • Міністерство транспорту України. Наказ N 205 від 29.05.98 Про затвердження Правил сертифікації організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки[недоступне посилання з липня 2019]
 • Дефект // Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. — 5-те вид. —  ; Ірпінь : Перун, 2005. — ISBN 966-569-013-2.
 • Дефект
 • Міністерство юстиції України фонд державного майна України. Наказ 24.11.2003 N 142/5/2092 Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів[недоступне посилання з липня 2019]
 • Фізичний захист, облік та контроль ядерного матеріалу: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник. Український тлумачний словник термінів, затверджений наказом Держатомрегулювання від 08.06.04 р. № 101
 • Міністерство транспорту та зв’язку України. Наказ 02.07.2008 N 795 Про затвердження Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі
 • Блейхер В. М., Крук И. В. Толковый словарь психиатрических терминов. — Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. — 640 с.
 • Оксфордский толковый словарь по психологии/Под ред. А.Ребера, 2002 г

Дефектация соединений и деталей | Автомобильное

Дефектация — это процесс технического контроля соединений и деталей, который заключается в определении степени их годности к использованию на ремонтируемом объекте. Основная задача дефектации — не пропустить на сборку детали, ресурс которых исчерпан или меньше планового межремонтного срока, не выбраковать годные детали, выявить необходимость их ремонта (восстановления).

Степень годности деталей к повторному использованию или восстановлению устанавливают по техническим картам на дефектацию. В них указаны: характеристика детали (материал, термическая обработка, твердость, размеры, отклонение формы и др.), возможные дефекты, методы контроля, допустимые без ремонта и предельные размеры.

В мастерских хозяйств работа по дефектации проводится на рабочих местах по ремонту сборочных единиц. На специализированных ремонтных предприятиях организуют специальные участки.

При дефектации соединений и деталей определяют изменения размеров и формы рабочих поверхностей, нарушение взаимного расположения деталей, изменение физико-механических свойств (потеря упругости, магнитных свойств и т. д.), коррозионные и усталостные разрушения и другие дефекты.

В процессе дефектации все детали разделяют на пять групп и маркируют краской определенного цвета:

 • годные — зеленой
 • годные в соединении с новыми деталями или отремонтированными до номинальных размеров — желтой
 • подлежащие ремонту на данном предприятии — белой
 • подлежащие ремонту на специализированных предприятиях — синей
 • негодные, подлежащие утилизации — красной

У деталей контролируют только те параметры, которые могут измениться в процессе эксплуатации машины. Многие детали могут иметь по нескольку дефектов. Для уменьшения трудоемкости дефектации необходимо придерживаться последовательности контроля, указанной в технологической карте.

Состояние некоторых сборочных единиц и соединений (топливные и масляные насосы, распределители гидросистем, генераторы и др.) определяют в собранном виде. При текущем ремонте большинство сборочных единиц и соединений проверяют непосредственно на машине без их полной разборки. Результаты дефектации заносят в ведомость дефектов, которую составляют на каждую машину. Она служит основным документом, определяющим объем ремонтных работ, потребность в запасных частях и стоимость ремонта.

Методы дефектации

Техническое состояние деталей определяют внешним осмотром, остукиванием, измерением размеров, проверкой с помощью универсальных инструментов, специальных шаблонов, приборов, приспособлений и стендов.

При осмотре выявляют наружные повреждения деталей, деформации, трещины, задиры, обломы, прогар, раковины, коррозию, негерметичность и др.

Остукиванием определяют состояние неподвижных соединений (ослабление посадок заклепок, штифтов, шпилек, колец), наличие трещин в корпусных деталях. При легком простукивании плотно сидящие и неподвижные детали издают звонкий металлический звук, а в случае наличия трещин или слабой посадки — дребезжащий, глухой.

С помощью универсальных измерительных средств определяют фактические размеры, отклонения от размеров, формы, взаимного расположения конструктивных элементов детали. В соединениях измеряют величину зазора. Для определения геометрических параметров деталей используют штангенциркули, микрометры, индикаторные нутромеры, штангензубомеры и др. Порядок измерения, применяемый инструмент, приспособления, место замеров указываются в соответствующих технологических картах.

С целью повышения производительности и упрощения контроля и сортировки деталей в специализированном ремонтном производстве применяют дефектовочные калибры (жесткий предельный инструмент) и шаблоны. Шаблоны изготавливают по принципу однопредельных скоб.

Погнутость, скрученность, биение и коробление поверхностей деталей определяют при помощи специальных приспособлений и устройств. Для этой цели используют поверочные плиты; универсальные штативы с индикаторами часового типа, специальные призмы и центры, линейки, угольники, щупы.

Скрытые дефекты деталей (трещины, раковины и др.) выявляют пневматическим, гидравлическим, магнитным, капиллярным и ультразвуковым методами.

Пневматический метод применяют для проверки герметичности радиаторов, топливных баков, топливопроводов, резиновых камер и т. д. Деталь погружают в ванну с водой. Если она имеет больше одного отверстия, то остальные закрывают пробками, а в оставшиеся подают воздух. По пузырькам выходящего воздуха определяют место дефекта.

Гидравлическим методом на специальных стендах проверяют герметичность рубашек блоков, головок цилиндров, всасывающих труб двигателей и т. д. Деталь устанавливают на стенд, отверстия закрывают специальными заглушками с прокладками, внутреннюю полость заполняют водой и создают определенное давление. Подтекание воды укажет место трещины. Гидравлический метод применяют также при проверке плунжерных пар, нагнетательных клапанов топливных насосов высокого давления, форсунок и топливопроводов после ремонта.

Магнитную дефектоскопию применяют для обнаружения скрытых трещин, пор, шлаковых включений в деталях, изготовленных из ферромагнитных материалов. Метод основан на появлении магнитного поля рассеивания в зоне расположения дефекта при прохождении магнитно-силовых линий через деталь. Намагничивание производится пропусканием электрического тока через деталь. Перед намагничиванием деталь посыпают ферромагнитным порошком или поливают суспензией, состоящей из трансформаторного масла (40%), керосина (60%) с добавлением 50 г/л магнитного порошка. Частицы порошка концентрируются по краям дефекта, как у полюсов магнита, и указывают место его расположения и конфигурацию.

Капиллярные методы позволяют выявить нарушения сплошности (трещины, поры и т. п.) у деталей, изготовленных из ферромагнитных и немагнитных материалов. Они основаны на способности некоторых жидкостей проникать в мельчайшие поверхностные нарушения сплошности. К этим методам относится люминесцентная и цветная дефектоскопии.

Простейший из капиллярных методов — цветная дефектоскопия. Проникающую жидкость (керосин — 65%, трансформаторное масло — 30%, скипидар — 5%) окрашивают в красный цвет (добавляется судан, 10 г/л). Ее наносят на обезжиренную поверхность и через 5-10 мин деталь протирают. Для проявления трещины используют раствор масла, который наносят на проверяемую поверхность. По мере высыхания на белой поверхности появляется узор, показывающий расположение дефекта.

Дефектация шестерен

Рис. Проверка зуба шестерни шаблоном: а — положение шаблона на неизношенном зубе; б — положение шаблона на изношенном зубе.

Основными дефектами шестерен являются: износ зубьев по толщине, длине и конусность зубьев по длине, выкрашивание рабочих поверхностей зубьев, износ при ширине внутренних шлицев.

Техническое состояние поверхностей зубьев контролируют осмотром. Шестерни выбраковывают, если имеются сквозные трещины, выкрашивание рабочих поверхностей отдельных зубьев более 15% общей площади, а также при износе или частичном отломе зуба по длине более чем на 20%.

Износ зубьев по толщине определяют штангензубомером или шаблоном. Зуб шестерни считается годным по толщине, если при установке шаблона остается зазор у вершины. Шестерня подлежит выбраковке, если шаблон ложится на вершину зуба. На каждую шестерню техническими требованиями установлены высота замера зуба штангензубомером и допускаемая толщина зуба.

У шестерен непостоянного зацепления определяют неравномерность износа зуба по длине (конусность). Она допускается не более 0,03 мм на длине 10 мм.

Дефектация пружин

Основные дефекты пружин: потеря упругости, трещины и изломы, неравномерность шага витков, непрямолинейность образующей пружины в свободном состоянии, неперпендикулярность опорных торцов и образующей пружины в свободном состоянии более 3 мм на длине 100 мм. Упругость пружин при сжатии до рабочей длины проверяют на приборах КИ-040А или МИП-100, которые представляют собой специальные рычажные или пружинные весы. Если измеренное усилие меньше допустимого, пружина подлежит выбраковке или восстановлению.

Дефектация деталей резьбовых соединений

Состояние контролируют внешним осмотром и резьбовыми калибрами. При выкрашивании резьбы, заметном износе или срыве более двух ниток гайки, болты и шпильки подлежат выбраковке, а резьбовые отверстия — восстановлению. Резьбу, не выбракованную внешним осмотром, проверяют завертыванием нового болта (гайки). Гайки и болты со смятыми гранями, а также с гранями, изношенными более чем на 0,5 мм, выбраковывают.

Дефектация подшипников качения

Основные дефекты подшипников: выкрашивание поверхностей беговых дорожек и тел качения, износ и повреждение сепараторов, увеличение радиального и осевого зазоров вследствие износа дорожек и тел качения, износ посадочных поверхностей колец подшипников. Перед дефектацией подшипники тщательно моют. Состояние подшипников контролируют осмотром, проверкой на шум и легкость вращения, измерением зазоров при помощи специальных приборов. Подшипники выбраковывают при обнаружении трещин, выкрашивания и цвета побежалости на кольцах и телах качения; шелушения металла, выбоин, коррозии и усталостных раковин на дорожках качения; трещин или разрушениях сепараторов. Конические роликовые подшипники выбраковывают при выступании роликов за наружное кольцо.

Легкость вращения подшипников проверяют, вращая наружное кольцо и удерживая внутреннее. Радиальный зазор в шариковых и роликовых цилиндрических подшипниках измеряют на приборе КИ-1223 или 70.8019.1501. Для этого внутреннее кольцо подшипника зажимают с помощью струбцины 2 на плите 1 прибора, наконечник индикатора подводят к наружному кольцу и сообщают ему колебательное движение в горизонтальной плоскости. По шкале индикатора фиксируют величину зазора и сравнивают с допустимым значением. У роликовых конических подшипников замеряют запас на регулировку и выступание роликов за обрез наружной обоймы.

Рис. Прибор КИ-1223 для измерения радиального зазора в подшипниках качения: 1— плита; 2— струбцина; 3— наконечник индикатора.

Размеры внутреннего и наружного колец подшипников замеряют в том случае, если на них есть следы сдвига относительно мест посадки.

Дефектацию сальников, уплотнительных прокладок проводят при их осмотре. Сэмоподжимные и войлочные сальники при капитальном ремонте подлежат замене все без исключения. При текущем ремонте их заменяют в случае нарушения герметичности. Уплотнительные прокладки из резины заменяют при разрывах и потере эластичности. На картонных и паронитовых прокладках не допускаются складки, морщины. На железных или медных листах металлоасбестовых прокладок и на окантовках не допускаются трещины, коробления, раковины и пузыри.

Психический дефект — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Психический дефект или дефект психики (от лат. dēfectus — отсутствие, недостача) — снижение уровня личности или неполноценность интеллектуальных функций человека по сравнению с нормой (врождённый дефект) или с преморбидным состоянием (приобретённый дефект после болезни)[1]. Нарушения, которые образуют психический дефект, могут быть компенсированы определёнными действиями человека или преодолеваться патологическим образом, путём гиперкомпенсации. Понятие «психический дефект» гораздо шире, чем понятие слабоумие, поскольку включает не только признаки интеллектуальной недостаточности, но и снижение уровня личности в целом.

История развития психического дефекта

Появление понятия «психический дефект» связано с развитием специальной психологии в рамках которого рассматривают различные дефекты снижения уровня личности или неполноценности функционирования человеческого интеллекта. Дефекты психики получили большое распространение с появлением гуманистических идей в середине ХVIII столетия. В конце века учеными была предпринята попытка развития основных направлений психического дефекта. К ним традиционно относили такие понятия, как тифлопсихология, сурдопсихология и олигофренопсихология. Значительный вклад в развитие понятия «психического дефекта» внёс Лев Семёнович Выготский, который разработал структуру дефекта психического развития. Тем не менее, сам Выготский показывает, что такая психическая отсталость — предмет более глубокого изучения дефектологии в целом.

«Понятие умственной отсталости есть самое неопределенное и трудное понятие специальной педагогики. Мы до сих пор не имеем сколько-нибудь точных научных критериев для распознавания истинного характера и степени отсталости и не выходим в этой области за пределы самого приблизительного и грубого эмпиризма».

Симптомы психического дефекта

Первым и самым основным симптомом психического дефекта является частичная потеря памяти. Пациент перестает запоминать определённые события, произошедшие совсем недавно (в течение 1-3 дней), происходит ослабление памяти. Также у пациента начинает формироваться хроническое переедание, человек не отдает отчет о том, что и сколько он ест. Пациент, у которого наблюдается психический дефект, становится неопрятным, перестает следить за собой, уходит от всяческого контакта с людьми, становится асоциальным субъектом. Чаще всего больные, у которых наблюдаются все вышеперечисленные симптомы, прикованы к кровати или же абсолютно беспомощны. Самая опасная симптоматика психического дефекта проявляется у больных с распадом личности.[3].

С развитием заболевания из памяти выпадают и события, произошедшие в жизни больного достаточно давно. Больной, у которого наблюдается психический дефект, становится раздражительным, сварливым, в поведении человека появляется черствость, снижается интерес к любым видам познавательной деятельности. Человек теряет способность критиковать совершенные поступки и отдавать себе отчет о сказанном. Больного нередко сопровождает чувство эйфории, что приводит человека к совершению нелепых, осуждаемых обществом поступков. У людей с психическим дефектом достаточно развита мимика лица, которая передает истинные эмоции человека. Физиогномика лица позволяет с определённой точностью вычислить психический дефект у человека и определить дальнейшее лечение.

Формы психического дефекта

 • Врожденный — наследственный психический дефект, может быть передан генетически от отца или матери. Врожденное слабоумие (олигофрения) может также формироваться в течение трёх первых лет жизни, которое проявляется в основном в снижении интеллекта.
 • Приобретенный — может включать в себя личностные, интеллектуальные негативные расстройства или их сочетание. Приобретенный психический дефект, в свою очередь, может быть разделен на три группы: дефекты, определяемые преимущественно личностными расстройствами; глубокие личностные дефекты; глубокие психические дефекты, в которых на первый план выступает деменция.[4].

Обсуждения

 • В 2009 году в городе Бангладеш состоялась пятая международная конференция по врожденному слабоумию, то есть по олигофрении. Участники мероприятия обсуждали формы психического дефекта, причины, а также методы лечения данного расстройства.
 • В 2013 году в ФГАУ «ФИРО» прошла Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам организации и содержания обучения детей с умственной отсталостью, то есть с различными психическими дефектами. В конференции приняли участия как педагоги — специалисты по врожденным и приобретенным формам психического дефекта, а также преподаватели высших учебных заведений и образовательных учреждений среднего образования.[5].

Явления в популярной культуре

Врожденная форма психического дефекта находит отражение в книге «Олигофрен» Гани Манаб. Главный герой романа обладает врожденным слабоумием и одновременно выступает в роли рассказчика. Юноша, лишенный всех человеческих благ и нормальной семьи, влюбляется в девушку из достаточно обеспеченной семьи. Усугубляющим фактором становится психический дефект героя, который проявляется в неполноценности его интеллектуальных функций.

Главным героем с психическим расстройством делает и автор нашумевшего романа «Форрест Гамп» Уинстон Грум. Повествование ведется от первого лица, то есть сам юноша, страдающий от психического дефекта, рассказывает о своей жизни и ежедневных происшествиях. Уинстон Грум показывает, что индивид, страдающий определённой формой снижения уровня личности, может достичь определённых успехов в обществе.

Позднее, по мотивам романа был снят фильм, ставший самой кассовой картиной 1994 года.

« Самый кассовый фильм 1994 года, классика душевного кино и лучшая иллюстрация поговорки „дуракам везет“ — история жизни умственно отсталого парня, который фантастическим образом превращается в известного футболиста, героя въетнамской войны и становится миллиардером, но остается таким же бесхитростным, наивным и добрым.»[6]

См. также

Примечания


Техническое состояние машин и агрегатов

К возникновению дефектов приводят ошибки конструирования, нарушения технологического процесса производства, технического обслуживания и ремонта автомобилей, а также эксплуатация.

Дефект — каждое отдельное несоответствие продукции требованиям, определенным нормативной документацией.

Дефекты деталей по месту расположения можно подразделить на:

 • локальные (трещины, риски и т.д.),
 • дефекты во всем объеме или по всей поверхности (несоответствие химического состава, качества механической обработки и т.д.),
 • дефекты в ограниченных зонах объема или поверхности детали (зоны неполной закалки, коррозионного поражения, местный наклеп и т.д.).

Местонахождение дефекта может быть:

 • внутренним (глубинным),
 • наружным (поверхностным и подповерхностным).

По возможности исправления дефекты классифицируют на:

 • устраняемые,
 • неустраняемые.

Устраняемый дефект технически потенциально возможно и экономически разумно исправить. В противном случае это неустраняемый дефект.

По отражению в нормативной документации дефекты делят на:

 • скрытые,
 • явные.

Скрытый дефект — дефект, для обнаружения которого в нормативной документации не предусмотрены необходимые правила, методы и средства контроля. В противоположном случае это явный дефект.

По причинам возникновения дефекты подразделяют на:

 • конструктивные,
 • производственные,
 • эксплуатационные.

Конструктивные дефекты — это несоответствие требованиям технического задания или определенным правилам разработки (модернизации) продукции. Причины таких дефектов:

 • ошибочный выбор материала изделия,
 • неверное определение размеров деталей,
 • режима термической обработки.

Эти дефекты являются следствием несовершенства конструкции и ошибок конструирования.

Производственные дефекты — несоответствие требованиям нормативной документации на изготовление, ремонт или поставку продукции. Они появляются в результате:

 • нарушения технологического процесса,
 • изготовления,
 • восстановления деталей.

Эксплуатационные дефекты — это дефекты, которые появляются в результате:

 • износа,
 • усталости,
 • коррозии деталей,
 • неправильной эксплуатации.

Наиболее часто встречаются следующие эксплуатационные дефекты:

 • изменение размеров и геометрической формы рабочих поверхностей;
 • нарушение требуемой точности взаимного расположения рабочих поверхностей;
 • механические повреждения;
 • коррозионные повреждения;
 • изменение физико-механических свойств материала деталей.

Возникающие у сборочных единиц дефекты делятся на:

 • потерю жесткости соединения,
 • нарушение контакта поверхностей,
 • дефекты посадки деталей,
 • дефекты размерных цепей.

Потеря жесткости появляется в результате ослабления резьбовых и заклепочных соединений.

Нарушение контакта — это результат уменьшения площади прилегания поверхностей у соединяемых деталей, вследствие чего прослеживается потеря герметичности соединений и повышение ударных нагрузок. Нарушение посадки деталей порождается увеличением зазора или снижением натяга.

Нарушение размерных цепей происходит по причине изменения соосности, перпендикулярности, параллельности и т.д., что приводит к нагреву деталей, росту нагрузки, видоизменению геометрической формы, деструкции деталей.

Возникающие у деталей в целом дефекты бывают следующие:

 • нарушение целостности (трещины, обломы, разрывы и др.),
 • несоответствие формы (изгиб, скручивание, вмятины и др.) и размеров деталей.

Нарушения целостности (механические повреждения) деталей возникают из-за:

 • превышения допустимых нагрузок, которые воздействуют на деталь в процессе эксплуатации,
 • усталости материала деталей, которые работают в условиях циклических знакопеременных или ударных нагрузок.

Несоответствие формы (деформации) может появиться у деталей, если на деталь действуют динамические нагрузки. Дефекты, возникающие у отдельных поверхностей:

 • несоответствие размеров,
 • несоответствие формы,
 • взаимного расположения,
 • физико-механических свойств,
 • нарушение целостности.

Изменение размеров и формы (нецилиндричность, неплоскостность и т.д.) поверхностей деталей происходит в результате их изнашивания.

Изменение взаимного расположения поверхностей (неперпендикулярность, несоосность и т.д.) происходит:

 • из-за неравномерного износа поверхностей,
 • внутренних напряжений,
 • остаточных деформаций.

Физико-механические свойства материала поверхностей деталей трансформируются по причине нагрева их в процессе работы или износа упрочненного поверхностного слоя и проявляется в снижении твердости.

Нарушение целостности поверхностей деталей происходит под воздействием коррозионными, эрозионными или кавитационными поражениями.

Коррозионные повреждения (сплошные окисные пленки, пятна, раковины и т.д.) появляются вследствие химического или электрохимического взаимодействия металла детали с коррозионной средой.

Эрозионные и кавитационные поражения поверхностей появляются при действии на металл потока жидкости, движущейся с значительной скоростью. Эрозионные повреждения металла детали появляются из-за постоянного контакта металла со струей жидкости, что приводит к формированию пленок окислов, которые при трении потока жидкости о металл разрушаются и удаляются с поверхности, а на поверхностях деталей образуются пятна, полосы, вымоины. Кавитационные повреждения (каверны) металла происходят тогда, когда нарушается сплошность потока жидкости и создаются кавитационные пузыри, которые, располагаясь у поверхности детали, уменьшаются в объеме с большой скоростью, что становится причиной возникновения такого явления, как гидравлический удар жидкости о поверхность металла.

Чаще всего в реальных условиях мы имеем сочетания дефектов. Большое значение имеют размеры дефектов при выборе способа и технологии восстановления.

Величина дефектов — количественная характеристика отклонения фактических размеров и (или) формы деталей и их поверхностей от номинальных значений. Выделяется три группы размеров дефектов:

 1. до 0,5 мм;
 2. 0,5-2 мм;
 3. свыше 2 мм.

Другие статьи по теме:

с вашего сайта.

Понятие дефекта, характеристика дефектов.

Дефектом называется каждое отдельное несоответствие продукции требованиям, установленным нормативной документацией. Дефекты ухудшают физико-механические свойства металлов, например прочность, пластичность, плотность, электропроводность, магнитную проницаемость и т.д. Их часто разделяют на явные и скрытые. Первые обнаруживают при визуальном способе контроля или при помощи инструментальных средств и методов, которые приведены в нормативной документации. Если дефекты с большой вероятностью выявляются с помощью соответствующих инструментальных методов неразрушающего контроля, но не обнаруживаются визуально, то их относят тоже к явным. Скрытый дефект нельзя обнаружить предусмотренным методом и аппаратурой. Дефекты также подразделяют на критические, наличие которых делает использование продукции по назначению невозможным или опасным; значительные — существенно влияющие на работоспособность продукции или ее долговечность; малозначительные, не оказывающие такого влияния, а также на неустранимые и устранимые. По происхождению дефекты разделяют на производственно-технологические и эксплуатационные. К первым относят металлургические дефекты, которые возникают при отливке и прокатке; технологические, возникающие при изготовлении изделий и их ремонте, а к эксплуатационным — дефекты, возникающие после не которой наработки изделий вследствие усталости металла, их элементов, коррозии, изнашивания, а также неправильного обслуживания и эксплуатации. По количеству и характеру распределения в изделиях дефекты также могут быть одиночными, местными (трещины, раковины и т.п.), распределенными в ограниченных зонах, например, зонах коррозионного поражения, распределенными по всему изделию, например, неоднородность химсостава; наружные (поверхностные и подповерхностные) и внутренние (глубинные ).

По характеру геометрических параметров дефекты могут быть точечные, линейные, плоскостные и объемные. В зависимости от размера дефекты металлов подразделяются на субмикродефекты, микродефекты и макродефекты.

К субмикродефектам относят дефекты кристаллической решетки металлов, которые в зависимости от геометрических признаков подразделяют на точечные, линейные, поверхностные и объемные (рис. 6.8).

К точечным дефектам относятся: примесные (чужеродные) атомы, замещающие основные атомы или ионы, образующие кристалл, или внедренные между ними; межузельные атомы, образующиеся в результате перехода атома из узла решетки в межузлие; вакансии, т.е. узлы решетки, в которых атомы отсутствуют.

Рис. 6.8. Схематическое изображеиие структуры поликристаллического металлического сплава: 1,2- примесные (чужеродные) атомы замещения и внедрения соответственно; 3 — краевая дислокация; 4 — некогерентные выделения; 5 — когерентные выделения; 6-тугоплавкие примесные включения; 7 — линии скольжения; 8 — вьщеления по границам зерен; 9 — элементарная ячейка а-железа; 10винтовая дислокация; 11 — пленочные выделения по границам зерен; 12 — вакансия; 13 — межузельный атом. Линейные дефекты решетки имеют малые размеры в двух измерениях и большую протяженность в третьем измерении. Они могут быть сформированы рядом вакансий или межузельными атомами. К таким дефектам относят также краевые и винтовые дислокации. Первые представляют собой края оборванных (лишних) атомных плоскостей, а вторые связаны с закручиванием атомных плоскостей в виде винтовой лестницы. Поверхностные дефекты кристаллической решетки представляют собой поверхности раздела между отдельными зернами или субзернами в поликристаллическом металле или дефекты упаковки. На границах зерен обычно концентрируются примесные атомы, инородные включения и различного характера выделения. К объемным дефектам относят скопление вакансий, примесей, включений и т.п. Субмикродефекты обнаруживают с использованием электронно-микроскопического, рентгеноструктурного анализа. Микродефекты — это, например: микротрещины, микропоры и т.п., различимые при увеличении более шести раз, критические (очень крупные и мелкие) размеры зерен и их ориентация, градиент химического состава и т.п. Микродефекты, вызванные изменением свойств материала, гораздо труднее выявлять и интерпретировать, чем макродефекты; для этого необходима более тонкая методика измерений. Однако во время выполнения элементом конструкции заданных. функций такие местные микронеоднородности могут играть более важную роль, чем крупные дефекты. Например, как было указано ранее, для достижения требуемых механических свойств часто прибегают к термической обработке. Если при этом не будет получен определенный размер зерна, то даже удовлетворительно сконструированный элемент конструкции может оказаться неспособным выполнять свое назначение. Макродефекты могут быть мелкими и крупными. Мелкими называют дефекты, например, поры, трещины, включения, различимые только с использованием лупы (увеличение до 6Х). Крупными порами, включеннями и т.п. называют такие, которые при нормальном зрении различимы на стандартном расстоянии 25 см. Обычно для классификации и идентификации макродефектов используют их морфологические и генетические признаки.

Морфологические признаки:

-ориентация по отношенюо к оси изделия; -расположение и распределение по длине или периметру изделия; -изменение поперечных размеров изделия в районе дефекта; -единичное или групповое расположение дефекта; -периодичность его повторения; -характер геометрических параметров дефекта и т.п.

Генетические признаки:

-механические, термические, коррозионные и т.п.; -наличие неметаллических оксидных включений, окалины и смазки в полости дефекта или в районе его расположения; -изменение микроструктуры в районе залегания дефекта; -наличие структурной и ликвационной неоднородности; -характер расположения зерен в районе дефекта и т.п.

Во многих случаях причина образования дефектов и методы их устранения одинаковы и не зависят от типа изделий.

Методы неразрушающего контроля могут служить инструментом совершенствования методов конструирования и технологических процессов. С помощью таких методов можно определить, где и каким образом возникают дефекты, чтобы затем устранить причину их возникновения. Неразрушающий контроль можно использовать также для того, чтобы проконтролировать технологический процесс, с тем чтобы обеспечить изготовление надежных изделий.Читайте также:

 

Способы дефектации деталей и их характеристика.

 

Внешним осмотром с использованием луп или проекторов проверяется наличие обломов, пробоин, трещин, задиров, вмятин, коробление и другие видимые дефекты.

С помощью жесткого и универсального измерительного инструмента опре­деляют размеры и форму деталей.

Специальные приборы и приспособления используются для контроля вза­имного положения деталей относительно друг друга, определения скрытых де­фектов, испытания на герметичность, жесткость, проверки свойств и характери­стик деталей.

Специальных приборов и приспособлений для контроля взаимного положе­ния элементов деталей промышленность не выпускает. При их конструировании используют следующие методы: световой щели, линейных отклонений, проверки на «краску», шаговый, визирования, интерференционный, сообщающихся сосу­дов, пневматический.

Метод световой щели основан на определении просвета между плоскостью детали и лекальной линейкой, приложенной к детали.

Метод линейных отклонений заключается в замере зазора между провероч­ной плитой или линейкой и поверхностью детали с помощью щупа, концевых мер или пневматической измерительной головки.

Метод проверки на краску применяется для определения плоскостности или геометрической формы детали. О плоскостности судят по наличию окрашенной площадки детали.

Шаговый метод основан на измерении смещения отдельных точек прове­ряемой поверхности относительно произвольно выбранной начальной точки с помощью уровня, коллиматора и визирной трубы, автоколлиматора и зеркала

Интерференционный метод используют для определения неплоскостности полированных изделий. Контроль осуществляют стеклянными пластинками. При наложении пластинки на поверхность изделия появляются интерференционные полосы: прямые — если поверхность плоская и изогнутые, если поверхность вы­пуклая или вогнутая. Величину неплоскостности определяют по отношению стре­лы прогиба к расстоянию между полосами.

Метод сообщающихся сосудов основан на использовании поверхности жидкости в качестве образцовой горизонтальной плоскости. Неплоскостность из­меряют двумя сообщающимися головками с жидкостью. Изменение уровня жид­кости в перемещающейся по плоскости головке указывает величину отклонения

от прямолинейности.

Пневматический метод измерениянеплоскостности основан на измерении расхода воздуха при увеличении или уменьшении расстояния между соплами из­мерительной головки и плоскостью детали.

Измерение биения деталей производят с помощью индикаторных приспо­соблений. Величина биения определяется как разность наибольшего и наимень­шего отсчета по шкале индикатора

Расстояние между осями валов и отверстий замеряются микрометрами, спе­циальными приспособлениями и приборами. Расстояние i между осями двух ва­лов определяют по разности показаний между образующими валов Н и их диа­метрами d1 и d2

Непараллельность оси ΔL определяют замером межцентровых размеров L1 и L2 в двух плоскостях, расположенных друг от друга на расстоянии L

Неперпендикулярность осей валов и отверстий измеряют индикаторными приспособлениями, автоколлиматорами с зеркальными мостиками.

Несоосность отверстий измеряют индикаторными приспособлениями. Одно из отверстий детали принимают за базовое Перспективно применение для этих целей оптических приборов (оптическая труба с визиром).

Измерение газоводонепроницаемости производится с помощью специаль­ных стендов для гидравлического испытания.

Обнаружение скрытых дефектов в виде различного рода поверх­ностных и внутренних трещин. Это особенно важно для деталей, связанных с безопасной работой или могущих привести к крупным авариям. Выявление таких дефектов производится следующими методами: методом красок, люминесцент­ным методом, магнитным, ультразвуковым методом.

Метод красок основывается на проникающей способности отдельных ве­ществ. Для обнаружения трещины на очищенную поверхность наносят красящую жидкость, например, смесь керосина 80 %, трансформаторного масла 15 %, ски­пидара 5 % и 10 г красной краски Судан IV на 1 литр жидкости.

Через 10 мин кра­сящую жидкость смывают 5-процентным водным раствором кальцинированной соды и протирают поверхность насухо. Затем на поверхность детали наносят ме­ловую суспензию. В местах трещин мел окрашивается в красный цвет.

Люминесцентный метод основан на способности некоторых веществ све­титься после воздействия на них ультразвуковых лучей. Применяется для выявле­ния трещин из немагнитных материалов (сплавы алюминия, цинка). На поверх­ность детали наносят флюоресцирующее вещество — люминофор, после чего де­таль промывают и подвергают облучению ультрафиолетовыми лучами, используя для этих целей ртутно-кварцевые лампы ПРК-4, УФС-3 или установки типа ЛЮМ-1, ЛДА-3 и др. После облучения в местах трещин наблюдается свечение. В качестве люминофора используются жидкости, например, 15 % трансформатор­ного масла, 75 % керосина, 10 % бензола, 0,2 г/л дефектоля и 3-5 г/л эмульгатора ОП-7. Для лучшего выявления трещин поверхность после просушивания припуд­ривают липким сухим порошком селикогеля.

Магнитный метод применяется для выявления дефектов деталей, изготов­ленных из ферромагнитных материалов (сталь, чугун). Метод основан на том, что силовые линии, проходя через деталь, огибают трещины и образуют над ними по­ле рассеивания, которое притягивает частицы магнитного порошка, нанесенного на деталь в сухом или разведенном жидкостью состоянием (суспензия). Этот ме­тод позволяет обнаружить трещины шириной 0,001 мм, залегающие на глубине 2-3 мм от поверхности или выходящие на поверхность.

В качестве магнитного по­рошка используют прокатную окалину, молотую чугунную стружку.

Магнитную суспензию приготавливают из трансформаторного масла (40 % по объему), керосина (60 %) и магнитного порошка 50 г/л. Если деталь посыпать ферромагнитным порошком или полить суспензией, то частицы в поле рассеяния намагничиваются и притягиваются к краям дефектного участка детали, как к полюсам магнита. Собираясь над дефектным участком, они образуют осадок порошка в виде «жилки» ширина которой может достигать 100-кратной ширины трещины.

Для выявления трещин разного направления (поперечных, продольных, расположенных под углом) применяют разные способы намагничивания.

Попе­речные трещины выявляют при продольном намагничивании, а продольные и расположенные под углом — при циркулярном намагничивании. Продольное на­магничивание проводят в поле электромагнита или соленоида, циркулярное -пропусканием переменного или постоянного тока большой силы (2000-З000 А) через деталь или металлический стержень, установленный в ее отверстие.

Возможно также комбинированное намагничивание, т. е. продольное и цирку­лярное, которое позволяет выявить дефекты любого направления за один прием.

Рисунок 23 — Схемы способов намагничивания

 

После магнитной дефектоскопии детали размагничивают, пропуская их че­рез соленоид, питаемый переменным током. Крупногабаритные детали размагни­чивают пропусканием через них тока с постепенным уменьшением его значения до нуля. Применяют магнитные дефектоскопы МД-217, 77МД-1 и др.

Ультразвуковой метод основан на способности ультразвука проходить через металлические изделия и отражаться от раздела двух сред в том числе и от дефек­та. Подача и прием сигналов производится с помощью пьезокварцевых датчиков. Принимаемый сигнал усиливается и проектируется на экране осциллографа Применяются два способа ультразвуковой дефектоскопии: звуковой тени и отражения.

Способ звуковой тени заключается в том, что дефект обнаруживается путем ввода импульса излучений в деталь, помещенную между излучателем и приемни­ком ультразвукового дефектоскопа. Если дефекта нет, то колебания через деталь

передаются приемнику, а при наличии дефекта, за дефектом образуется звуковая тень и на приборе нет показаний или эти показания занижены.

Способ отражения состоит в том, что излучатель посылает в металл колебания и при отсутствии дефекта ультразвуковые колебания отражаются от дна из-делия и возвращаются к приемной пластине. Полученный сигнал усиливается и передается в электролучевую трубку, где появляется на экране в виде импульса вертикального пика, затем следует пауза. При наличии дефекта на экране на рас­стоянии от первого импульса появится второй, отраженный от дефекта.

Характер величина всплеска на экране расшифровывается по эталонным схемам импуль­сов. Расстояние соответствует глубине залегания дефекта. В ремонтном произ­водстве используют ультразвуковой дефектоскоп УЗД-711, ДУК-6В и др

 

1 — генератор; 2 — излучатель; 1 — генератор; 2 — излучатель;

3 — волны; 4 — дефект; 3 — приемник; 4 — усилитель;

5 — приемник; 6 — прибор; 5 — трубка; 6 — генератор раз-

7 — деталь; вертки

Рисунок 24 — Теневой способ и способ отражения

 


Похожие статьи:

обнаружение неисправностей — это … Что такое обнаружение неисправностей?

 • Отказоустойчивая конструкция — В инженерии отказоустойчивая конструкция, также известная как отказобезопасная конструкция, представляет собой конструкцию, которая позволяет системе продолжать работу, возможно, на пониженном уровне (также известном как постепенная деградация), а не полностью выходит из строя, когда какая-то часть…… Wikipedia

 • Отказоустойчивые компьютерные системы — это системы, разработанные на основе концепций отказоустойчивости.По сути, они должны быть в состоянии продолжать работать с удовлетворением при наличии недостатков. Типы отказоустойчивости Большинство отказоустойчивых компьютерных систем предназначены для…… Wikipedia

 • Отказоустойчивая система — Эта статья содержит конкретные реализации отказоустойчивых систем. Для общей теории см. Отказоустойчивый дизайн. Отказоустойчивость или постепенная деградация — это свойство, которое позволяет системе (часто на базе компьютера) продолжать работу…… Wikipedia

 • Отказоустойчивость — Tolérance aux pannes Le concept de tolérance aux pannes se réfère à un méthode de concept d un système de telle façon, чтобы служить продолжателем в fonctionner, потенциалом de manière réduber de queduite pannes l…… Wikipédia en Français

 • Внедрение ошибок — При тестировании программного обеспечения внедрение ошибок — это метод улучшения охвата теста путем введения ошибок для тестирования путей кода, в частности путей кода обработки ошибок, которые в противном случае могли бы редко использоваться.Часто используется с…… Wikipedia

 • Управление сбоями — В управлении сетью управление сбоями — это набор функций, которые обнаруживают, изолируют и исправляют сбои в телекоммуникационной сети, компенсируют изменения окружающей среды и включают в себя ведение и изучение журналов ошибок, принятие и…… Википедия

 • Обнаружение аномалий — Обнаружение аномалий, также называемое обнаружением выбросов [1], относится к обнаружению шаблонов в заданном наборе данных, которые не соответствуют установленному нормальному поведению.[2] Обнаруженные таким образом закономерности называются аномалиями и часто становятся критическими… Wikipedia

 • Прерыватель цепи дугового замыкания — Прерыватель цепи дугового замыкания (AFCI) — это автоматический выключатель, предназначенный для предотвращения возгораний путем обнаружения неработающих электрических дуг и отключения питания до того, как дуга начнет возгорание. AFCI должен различать рабочую дугу, которая может возникнуть в… Wikipedia

 • Винный дефект — Винный дефект или дефект — это неприятная характеристика вина, часто возникающая из-за ненадлежащих методов виноделия или условий хранения и приводящая к порче вина.Многие из соединений, которые вызывают дефекты вина, уже естественным образом присутствуют в…… Wikipedia

 • FD / FI — Обнаружение и изоляция отказов Участник: MSFC… НАСА Сокращения

 • FDS — система обнаружения неисправностей… Военный словарь

 • Лучшая диагностика для обнаружения неисправностей — отличные предложения по диагностике неисправностей от глобальных продавцов диагностических средств для обнаружения неисправностей

  Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для диагностики неисправностей.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

  Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

  AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта основная диагностика для обнаружения неисправностей в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили диагностику неисправностей на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

  Если вы все еще не уверены в диагностике неисправностей и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

  А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы согласитесь, что вы получите эту диагностику неисправностей по самой выгодной цене.

  У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

  Что вам нужно знать об устройствах обнаружения дуговых замыканий (AFDD)

  Определения

  Линия — правильный термин для того, что обычно называют «токоведущим проводником». В новых однофазных установках это будет коричневый провод, в старых установках он будет красным.Вместе с нейтральным проводом они составляют токоведущие проводники в цепи.

  Нейтраль — В новых однофазных установках он будет синего цвета; в старых версиях он будет черным. Вместе с линейным проводом он составляет токоведущие проводники в цепи.

  Земля — Имеет различное применение, собственно говоря, это относится к массе земли при нулевом потенциале. Внутри бытовой электроустановки может быть несколько типов «заземляющего» или «заземляющего кабеля»

  CPC или защитного проводника цепи — заземляющий провод, который находится в типичной однофазной установке.В более старых установках это может быть неизолированный медный провод или он может быть покрыт зеленой оплеткой. В новой установке медный провод будет покрыт желто-зеленой оплеткой.

  Основное заземление — Кабель, соединяющий вашу установку с системой операторов распределительной сети

  Основное соединение — Это кабели, которые вы увидите прикрепленными к металлическим трубопроводам рядом с вашим потребительским блоком. В старых установках они будут заканчиваться внутри блока потребителя.В новой установке они будут подключены к небольшому металлическому блоку, внешнему по отношению к потребительскому блоку, известному как главный заземляющий зажим или M.E.T. для краткости

  (Есть и другие типы заземления, но они несколько выходят за рамки этого документа.)

  AFDD — Устройство обнаружения дугового разряда. Защитное устройство, которое отключает подачу электроэнергии к цепи при обнаружении дугового короткого замыкания.

  Arc — Электрический заряд, который прерывает непроводящую среду (обычно воздух) в плазму, способную проводить поток электричества.Возникающий видимый разряд имеет форму дуги из-за эффектов тепловой конвекции.

  Дуговое замыкание — Электрическая дуга, возникшая из-за неисправности

  Автоматический выключатель — Защитное устройство, способное обнаруживать перегрузки по току в различных формах и отключать подачу электричества в пораженную цепь

  УЗО — УЗО. Защитное устройство, способное обнаруживать ток замыкания на землю и отключать подачу электричества в затронутую цепь.Существует несколько типов УЗО, ниже перечислены некоторые из наиболее распространенных;

  RCCB — Автоматический выключатель остаточного тока. То, что большинство людей обычно называют УЗО, обычно можно найти в потребительском блоке, включающем группу автоматических выключателей

  RCBO — Автоматический выключатель остаточного тока. Сочетает в себе функции УЗО и автоматического выключателя.

  SRCD — Гнездо остаточного тока.УЗО, встроенное в розетку

  Потребительский блок — Также известен как плата предохранителей, CU или блок предохранителей. Это действует как точка распределения для цепей в пределах вашей собственности. Также здесь находится большинство защитных устройств.

  Окончание — точка в цепи, в которой кабель заканчивается и подключается к части оборудования или присоединяется к другому кабелю с помощью разъема. Прекращения обычно делятся на два лагеря;

  Тип винта — Винт наматывается на проводящую часть кабеля, удерживая его на месте

  Тип зажима — Провод зажимается на месте, а не винтом.(Существуют также зажимные соединения, которые привинчиваются к месту, например, точка подключения в верхней части автоматического выключателя.)

  EIC — Сертификат электрического монтажа. Документ, который должен быть оформлен на установку новой электроустановки. Это будет содержать сведения о человеке, ответственном за проектирование, установку и тестирование работы.

  EICR — Отчет о состоянии электрического монтажа. Документ, который используется для описания состояния существующей установки.

  Конечная кольцевая цепь — более известная как кольцевая цепь или кольцевая магистраль. Схема, наиболее часто используемая для подачи питания на розетки. Самый простой способ представить себе кольцевую цепь — это то, что она начинается в модуле потребителя и заканчивается на модуле потребителя, в отличие от радиальной цепи.

  Радиальная цепь — Схема, которая начинается в модуле потребителя и заканчивается в его самой дальней точке

  Исключения — OSDev Wiki

  Исключения , как описано в этой статье, представляют собой тип прерывания, генерируемого ЦП когда происходит «ошибка».Некоторые исключения в большинстве случаев не являются ошибками, например, ошибки страниц.

  Исключения классифицируются как:

  • Неисправности : Их можно исправить, и программа может продолжаться, как будто ничего не произошло.
  • Ловушки : Ловушки сообщаются сразу после выполнения инструкции перехвата.
  • Прерывание : Серьезная неисправимая ошибка.

  В некоторых исключениях 32-битный «код ошибки» помещается в верхнюю часть стека, что дает дополнительную информацию об ошибке.Это значение должно быть извлечено из стека перед возвратом управления обратно запущенной программе. (т.е. перед вызовом IRET)

  Исключения

  Неисправности

  Ошибка деления на ноль

  Ошибка деления на ноль Ошибка возникает при делении любого числа на 0 с помощью инструкции DIV или IDIV, или когда результат деления слишком велик для представления в месте назначения. Поскольку ошибочную инструкцию DIV или IDIV очень легко вставить в любое место кода, многие разработчики ОС используют это исключение, чтобы проверить, работает ли их код обработки исключений.

  Указатель сохраненной инструкции указывает на инструкцию DIV или IDIV, которая вызвала исключение.

  Превышен граничный диапазон

  Это исключение может возникнуть при выполнении инструкции BOUND. Инструкция BOUND сравнивает индекс массива с нижней и верхней границами массива. Когда индекс выходит за границы, возникает исключение Bound Range Exceeded.

  Указатель сохраненной инструкции указывает на инструкцию BOUND, которая вызвала исключение.

  Неверный код операции

  Исключение недопустимого кода операции возникает, когда процессор пытается выполнить недопустимый или неопределенный код операции или инструкцию с недопустимыми префиксами.Это также происходит в других случаях, например:

  • Длина инструкции превышает 15 байтов, но это происходит только с избыточными префиксами.
  • Инструкция пытается получить доступ к несуществующему регистру управления (например, mov cr6, eax ).
  • Команда UD выполняется.

  Указатель сохраненной инструкции указывает на инструкцию, которая вызвала исключение.

  Устройство недоступно

  Исключение «Устройство недоступно» возникает, когда выполняется попытка выполнения инструкции FPU, но нет FPU.Это маловероятно, поскольку современные процессоры имеют встроенные блоки FPU. Однако в регистре CR0 есть флаги, которые отключают инструкции FPU / MMX / SSE, вызывая это исключение при попытке их выполнения. Эта функция полезна, поскольку операционная система может определять, когда пользовательская программа использует регистры FPU или XMM, а затем сохранять / восстанавливать их соответствующим образом при многозадачности.

  Указатель сохраненной инструкции указывает на инструкцию, которая вызвала исключение.

  Недействительный TSS

  Исключение недопустимого TSS возникает, когда на недопустимый селектор сегмента ссылаются как на часть задачи, которая или в результате передачи управления через дескриптор шлюза, что приводит к неверной ссылке на сегмент стека с использованием селектора SS в TSS.

  Когда исключение возникло до загрузки селекторов сегментов из TSS, сохраненный указатель инструкции указывает на инструкцию, которая вызвала исключение. В противном случае, что встречается чаще, он указывает на первую инструкцию в новой задаче.

  Код ошибки: Исключение Invalid TSS устанавливает код ошибки, который является индексом селектора.

  Сегмент отсутствует

  Исключение «Сегмент отсутствует» возникает при попытке загрузить сегмент или вентиль, для которого бит присутствия установлен в 0.Однако при загрузке селектора сегмента стека, который ссылается на дескриптор, которого нет, возникает ошибка сегмента стека.

  Если исключение происходит во время переключения аппаратной задачи, обработчик не должен полагаться на значения сегмента. То есть обработчик должен проверить их, прежде чем пытаться возобновить новую задачу. Согласно документации Intel, есть три способа сделать это.

  Указатель сохраненной инструкции указывает на инструкцию, которая вызвала исключение.

  Код ошибки: Исключение «Сегмент отсутствует» устанавливает код ошибки, который является индексом селектора сегмента дескриптора сегмента, вызвавшего исключение.

  Ошибка сегмента стека

  Ошибка сегмента стека возникает, когда:

  • Загрузка сегмента стека, ссылающегося на дескриптор сегмента, которого нет.
  • Выполняется любая инструкция PUSH или POP или любая инструкция, использующая ESP или EBP в качестве базового регистра, в то время как адрес стека не имеет канонической формы.
  • Когда проверка предела стека не удалась.

  Если исключение происходит во время аппаратного переключения задачи, обработчик не должен полагаться на значения сегмента. То есть обработчик должен проверить их, прежде чем пытаться возобновить новую задачу. Согласно документации Intel, есть три способа сделать это.

  Сохраненный указатель инструкции указывает на инструкцию, которая вызвала исключение, если только ошибка не произошла из-за загрузки отсутствующего сегмента стека во время аппаратного переключения задачи, и в этом случае он указывает на следующую инструкцию новой задачи.

  Код ошибки: Stack-Segment Fault устанавливает код ошибки, который является индексом селектора сегмента стека при ссылке на отсутствующий дескриптор сегмента или при ошибке проверки предела во время переключения аппаратной задачи. В противном случае (для существующих сегментов и уже используемых) код ошибки — 0.

  Общая ошибка защиты

  Ошибка общей защиты может возникать по разным причинам. Наиболее распространены:

  • Ошибка сегмента (привилегия, тип, ограничение, права чтения / записи).
  • Выполнение привилегированной инструкции при CPL! = 0.
  • Запись 1 в зарезервированное поле регистра или запись недопустимых комбинаций значений (например, CR0 с PE = 0 и PG = 1).
  • Ссылка на нулевой дескриптор или доступ к нему.

  Указатель сохраненной инструкции указывает на инструкцию, которая вызвала исключение.

  Код ошибки: Ошибка общей защиты устанавливает код ошибки, который является индексом селектора сегмента, когда исключение связано с сегментом.В противном случае 0.

  Ошибка страницы

  Ошибка страницы возникает, когда:

  • Каталог страниц или запись в таблице отсутствуют в физической памяти.
  • Попытка загрузить TLB инструкции с переводом для неисполняемой страницы.
  • Ошибка проверки защиты (привилегии, чтение / запись).
  • Зарезервированный бит в каталоге страниц или записях таблицы установлен в 1.

  Указатель сохраненной инструкции указывает на инструкцию, которая вызвала исключение.

  Код ошибки

  Ошибка страницы устанавливает код ошибки:

   31 4 0
  + --- + - - + --- + --- + --- + --- + --- + --- +
  | Зарезервировано | Я | R | U | W | P |
  + --- + - - + --- + --- + --- + --- + --- + --- +
   
  Длина Имя Описание
  п. 1 бит Настоящее время Если установлено, ошибка страницы была вызвана нарушением защиты страницы.Если не установлен, это было вызвано отсутствием страницы.
  Вт 1 бит Написать Если установлено, ошибка страницы была вызвана доступом для записи. Если не установлен, это было вызвано доступом для чтения.
  U 1 бит Пользователь Если установлено, ошибка страницы была вызвана, когда CPL = 3. Это не обязательно означает, что ошибка страницы была нарушением привилегий.
  п. 1 бит Зарезервированная запись Если установлено, одна или несколько записей каталога страниц содержат зарезервированные биты, для которых установлено значение 1.Это применимо, только когда флаги PSE или PAE в CR4 установлены на 1.
  Я 1 бит Получение инструкций Если установлено, ошибка страницы была вызвана выборкой инструкции. Это применимо только в том случае, если бит No-Execute поддерживается и включен.

  Кроме того, он устанавливает значение регистра CR2 на виртуальный адрес, который вызвал ошибку страницы.

  x87 Исключение с плавающей точкой

  Исключение x87 с плавающей запятой возникает, когда выполняется инструкция FWAIT или WAIT или любая ожидающая инструкция с плавающей запятой, и выполняются следующие условия:

  • CR0.NE равно 1;
  • ожидает немаскированная исключительная ситуация с плавающей запятой x87 (т.е. бит исключения в регистре слова состояния с плавающей запятой x87 установлен в 1).

  Указатель сохраненной инструкции указывает на инструкцию, которая должна быть выполнена, когда возникла исключительная ситуация. Регистр указателя инструкций x87 содержит адрес последней инструкции, вызвавшей исключение.

  Код ошибки: Исключение не вызывает код ошибки. Однако информация об исключении доступна в регистре слова состояния x87.

  Проверка центровки

  Исключение проверки выравнивания возникает, когда проверка выравнивания включена и выполняется ссылка на невыровненные данные памяти. Проверка соосности выполняется только в CPL 3.

  По умолчанию проверка выравнивания отключена. Чтобы включить его, установите биты CR0.AM и RFLAGS.AC в 1.

  Указатель сохраненной инструкции указывает на инструкцию, которая вызвала исключение.

  Исключение для операций с плавающей запятой SIMD

  Исключение с плавающей запятой SIMD возникает, когда возникает немаскированная 128-битная исключительная ситуация с плавающей запятой носителя и CR4.Бит OSXMMEXCPT установлен в 1. Если флаг OSXMMEXCPT не установлен, то исключения с плавающей запятой SIMD вместо этого вызовут исключение Undefined Opcode.

  Указатель сохраненной инструкции указывает на инструкцию, которая вызвала исключение.

  Код ошибки: Исключение не вызывает код ошибки. Однако информация об исключении доступна в регистре MXCSR.

  Ловушки

  Отладка

  Исключение отладки возникает при следующих условиях:

  • Точка останова при получении команд (неисправность)
  • Общее состояние обнаружения (неисправность)
  • Точка останова на чтение или запись данных (ловушка)
  • Точка останова для чтения или записи ввода-вывода (ловушка)
  • Одношаговый (ловушка)
  • Переключатель задач (ловушка)

  Когда исключение является ошибкой, сохраненный указатель инструкции указывает на инструкцию, которая вызвала исключение.Когда исключение является ловушкой, указатель сохраненной инструкции указывает на инструкцию после инструкции, вызвавшей исключение.

  Код ошибки: Исключение отладки не устанавливает код ошибки. Однако информация об исключении предоставляется в регистрах отладки (CPU_Registers_x86 # Debug_Registers).

  Точка останова

  Исключительная ситуация точки останова при выполнении инструкции INT3. Некоторые программы для отладки заменяют инструкцию инструкцией INT3.Когда точка останова перехвачена, он заменяет инструкцию INT3 исходной инструкцией и уменьшает указатель инструкции на единицу.

  Указатель сохраненной инструкции указывает на байт после инструкции INT3.

  Перелив

  Исключение переполнения возникает, когда инструкция INTO выполняется, когда бит переполнения в RFLAGS установлен в 1.

  Указатель сохраненной инструкции указывает на инструкцию после инструкции INTO.

  Прерывание

  Двойная ошибка

  Двойной отказ возникает, когда исключение не обрабатывается или когда исключение возникает, когда ЦП пытается вызвать обработчик исключений.Обычно два исключения одновременно обрабатываются одно за другим, но в некоторых случаях это невозможно. Например, если возникает ошибка страницы, но обработчик исключений находится на странице отсутствия, произойдет две ошибки страницы, и ни одна из них не может быть обработана. Произойдет двойная ошибка.

  Двойная ошибка всегда генерирует код ошибки с нулевым значением.

  Указатель сохраненной инструкции не определен. Двойную ошибку устранить нельзя. Процесс сбоя должен быть прекращен.

  В некоторых начальных операционных системах для хобби двойная ошибка также часто является ошибочно диагностированным IRQ0 в тех случаях, когда PIC еще не был перепрограммирован.

  Машинный чек

  Исключение Machine Check зависит от модели, и реализации процессора не требуются для его поддержки. Он использует регистры, зависящие от модели, для предоставления информации об ошибках. По умолчанию он отключен. Чтобы включить его, установите бит CR4.MCE в 1.

  Исключения проверки машины возникают, когда процессор обнаруживает внутренние ошибки, такие как плохая память, ошибки шины, ошибки кеша и т. Д.

  Значение сохраненного указателя инструкции зависит от реализации и исключения.

  Тройной отказ
  Основная статья: Triple Fault

  Тройной отказ не является исключением, потому что он не имеет связанного номера вектора. Тем не менее, тройная ошибка возникает, когда создается исключение при попытке вызвать обработчик исключений двойной ошибки. Это приводит к перезагрузке процессора. См. Основную статью для получения дополнительной информации о возможных причинах и о том, как их избежать.

  Код ошибки селектора

   31 16 15 3 2 1 0
  + --- + - - + --- + --- + - - + --- + --- + --- + --- +
  | Зарезервировано | Индекс | Tbl | E |
  + --- + - - + --- + --- + - - + --- + --- + --- + --- +
   
  Длина Имя Описание
  E 1 бит Внешний Если установлено, исключительная ситуация возникла вне процессора.
  Табл. 2 бита Таблица IDT / GDT / LDT Это одно из следующих значений:
  Значение Описание
  0b00 Индекс селектора ссылается на дескриптор в GDT.
  0b01 Индекс селектора ссылается на дескриптор в IDT.
  0b10 Индекс селектора ссылается на дескриптор в LDT.
  0b11 Индекс селектора ссылается на дескриптор в IDT.
  Индекс 13 бит Селекторный указатель Индекс в GDT, IDT или LDT.

  Наследие

  Следующие исключения случаются с устаревшей технологией, но они больше не используются или их следует избегать.Они применимы в основном к Intel 386 и ранее, и примерно в то же время могут включать в себя процессоры других производителей.

  Ошибка прерывания FPU

  Раньше модуль с плавающей запятой представлял собой специальный чип, который можно было присоединить к процессору. В нем не было прямого подключения ошибок FPU к процессору, поэтому вместо него использовалось прерывание IRQ 13, что позволяло процессору самостоятельно устранять ошибки. Когда 486 был разработан и добавлена ​​поддержка мультипроцессоров, FPU был встроен в кристалл, и глобальное прерывание для FPU стало нежелательным, вместо этого появилась возможность прямой обработки ошибок.По умолчанию этот метод не включен при загрузке для обратной совместимости, но ОС должна соответствующим образом обновить настройки.

  Переполнение сегмента сопроцессора

  Когда FPU все еще был внешним по отношению к процессору, у него была отдельная проверка сегмента в защищенном режиме. Начиная с 486, это обрабатывается GPF вместо того, как это уже было с доступом к памяти без использования FPU.

  См. Также

  Внешние ссылки

  .

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *